2015-04-01

Studentcoachning

Viktigt information till dig som ansöker om studentcoachning!

Innan du bokar tid är det viktigt att tänka på att vi inte kan föra någon psykologisk behandling eftersom vi inte har någon giltig psykologlegitimation ännu. Vi kommer därför rekommendera personer som upplever svårare problematik att uppsöka rätt vård. Psykologisk coachning är inte terapi eller behandling, det är coachning i form av samtal med psykologisk kunskap som grund. För dig som är i behov av hjälp som sträcker sig utanför vår kompetens, dvs. om du upplever svårare problematik som en psykiatrisk diagnos (t.ex. depression, ångest, social fobi), eller har upplevt traumatiska händelser rekommenderar vi att du vänder dig till nedan nämnda verksamheter för att få en bättre vägledning och hjälp. Anledningen till att vi är noga med detta är för att vi saknar kompetensen och psykologlegitimationen för att hjälpa dig. Vi kommer även säga ifrån under det inledande bedömningssamtalet om det är så att vi inte kan hjälpa dig.


Anvisningar till ansökningsformuläret:

  1. Fyll i de nödvändiga uppgifterna nedan och tryck ”Skicka”.
  2. Efter att vi mottagit din ansökan tar en coach kontakt med dig (tar ca 2-4 arbetsdagar) inför bokning av första samtalet, du kan även föreslå tider som passar dig på formuläret för att underlätta processen.
  3. När du och coachen har kommit överens om en tid raderas dina inskickade uppgifter till oss eftersom vi inte får spara några uppgifter i databasen.

OBS!!! – Just nu erbjuder vi ingen coachning.

* = indikerar obligatorisk fält

[si-contact-form form=’3′